Billede
Rapport

Copenhagen property market report 2015 er udkommet

Sadolin & Albæks Copenhagen property market report 2015 giver et opdateret overblik over de vigtigste tendenser på erhvervsejendomsmarkedet i hovedstadsområdet.
Se artikel
Billede
Newsletter

Hvilke konsekvenser har den lave inflation for ejendomsmarkedet?

Inflation betragtes som et af de mest betydningsfulde makroøkonomiske nøgletal for ejendomsmarkedet, men hvad dækker dette på den ene side simple og på den anden side abstrakte begreb over?
Se artikel
Billede
Newsletter

Danske pensionskasser er blevet professionelle og aktive investorer

Ejendomsinvesteringer har altid været en fast bestanddel af investeringsaktiverne hos livsforsikringsselskaber og pensionskasser.
Se artikel
Billede
Newsletter

Folketingsvalg 2015 – hvad vil det betyde for ejendomsmarkedet?

Senest den 15.september 2015 skal der være valg til det danske folketing.
Se artikel
Billede
Newsletter

Øget fokus på optimering af ejendomsanvendelse

De fleste virksomheder har de senere år fokuseret meget på effektivisering for at nedbringe deres omkostninger. Dette er ofte sket ved at reducere medarbejderstaben og outsource en række opgaver.
Se artikel
Billede
Newsletter

Læs Sadolin & Albæks NewsLetter Januar 2015 her

Sadolin & Albæks NewsLetter Januar 2015 er udkommet. Læs det her.
Se artikel