Copenhagen Property Market Report 2017

Copenhagen Property Market Report 2017
Billede

Ejendomsinvesteringsmarkedet i København er stærkere end nogensinde før. I 2016 var transaktionsvolumen næsten DKK 50 mia., mere end 25% højere end de hidtidige rekorder fra 2006 og 2015.

Billede
Hent din kopi her
Download newsletter ved at klikke på knappen nedenfor.
Download

Både danske og internationale investorer var således mere aktive end nogensinde før. Danske investorer – primært pensionskasser og store ejendomsselskaber – stod for godt halvdelen af transaktionsvolumen, mens velkapitaliserede ejendomsfonde og -selskaber samt institutionelle investorer dominerede blandt de internationale investorer.

Interessant er det i denne forbindelse, at danske pensionskasser i stigende grad registreres i value-add segmentet. Dette forhold indikerer, at stigningen i transaktionsvolumen er en strukturel og ikke konjunkturbestemt udvikling.

Også udlejningsmarkedet er i bedring, drevet af ganske god vækst i økonomi og beskæftigelse. Trods geopolitisk usikkerhed forventer vi, at både udlejnings- og investeringsmarkedet fortsat vil være præget af høj aktivitet i 2017 – om end markedsrisikoen er stigende.

Se kort opsummering af investeringsmarkedet her

Citat kun mod kildeangivelse.