Billede
Aktuelt

Boligbyrden påvirker i stigende grad markedet i København – og kan blive højere endnu

De høje priser på boligmarkedet i København giver fortsat anledning til debat om, hvorvidt der skal bygges flere almene boliger og indføres mere lempelige krav til boligstørrelsen i nybyggeri. Det høje prisniveau menes endvidere at forklare stagnerende afkastkrav og udviklingen i lejen for førsteklasses boliger. Vi ønsker med denne artikel at analysere boligbyrden nærmere og måske nuancere debatten.
Se artikel
Billede
Aktuelt

Mondæn beboelsesejendom i Hillerød solgt til dansk fond

På vegne af en række privatpersoner solgte Sadolin & Albæk i foråret ejendommen Frederiksværksgade 7A-7B, 3400 Hillerød efter en hurtig proces.
Se artikel
Billede
Aktuelt

Sadolin & Albæk formidler portefølje af kontorejendomme

Det svenske ejendomsselskab Klövern har udbygget sin danske ejendomsportefølje med fire kontorejendomme, som overtages til en samlet pris af 735 mio. kr.
Se artikel
Billede
Aktuelt

Sadolin & Albæk sælger 181 boliger i Risskov, Aarhus

NIAM køber 181 boliger i rækkehusbebyggelsen Kordegarden i Risskov.
Se artikel
Billede
Aktuelt

Flytteaktiviteten blandt danske virksomheder stiger

Danske virksomheders flytteaktivitet har været stigende i de seneste år. Hvad skyldes dette og hvilke forhold spiller ind, når en virksomhed beslutter at flytte og skal vælge nye kontorlokaler? En analyse af flyttemønstre i København påviser nogle tendenser.
Se artikel
Billede
Aktuelt

København blandt verdens førende byer for ejendomsinvesteringer

København er ifølge ny analyse blandt verdens førende storbyer for så vidt angår investeringsintensitet og vækstmomentum. Dette skyldes dels de sidste fem års stigninger i det samlede transaktionsvolumen på det københavnske ejendomsinvesteringsmarked, dels byens evne til at tiltrække et stadig stigende antal udenlandske investeringer.
Se artikel