Arealreduktion med bundlinjeeffekt

Arealreduktion med bundlinjeeffekt
Billede

Sadolin & Albæk Corporate Solutions (SACS) løser ofte en opgave mere grundigt, end kunden i første omgang beder om. Men det skal man som kunde hos SACS ikke være ked af. For hos os betyder ekstra grundighed ikke ekstra udgifter for vores kunder, men derimod større besparelser på deres lejeomkostninger.

En betragtelig lejebesparelse bliver også resultatet, da it-virksomheden SAP igennem vores internationale samarbejdspartner JLL kontakter os. SAP lejer en kontorejendom på 10.000 m2, hvoraf virksomheden selv anvender ca. 8.000 m2, mens den fremlejer ca. 2.000 m2. SAP’s største fremlejetager er gået konkurs, og SAP skal derfor finde en ny fremlejetager til det tomme areal.

Da sagen kommer til os, foreslår vi, at vi – frem for blot at finde en ny fremlejetager– ser på SAP’s anvendelse af de 8.000 m2. Det viser sig at være en indsats, der er godt givet ud. Ved at analysere SAP’s arealanvendelse og faktiske behov finder vi frem til, at SAP med fordel kan reducere sit areal væsentligt. Herudover anbefaler vi, at det fremlejede areal overdrages til udlejer, da SAP mister penge på udlejningen og ikke har behov for ekspansionsmuligheden.

Vi går i gang med at undersøge muligheder for enten at finde et nyt domicil på færre kvadratmeter til SAP eller reducere arealet på det nuværende lejemål. I den forbindelse går vi i forhandling med den nuværende udlejer på vegne af SAP.

Vores forhandlinger resulterer i, at SAP beholder samme adresse, men reducerer sit lejemål til ca. 6.000 m2. Behovet for at finde en fremlejetager falder væk, og samtidig opnår vi for SAP en reduktion i kvadratmeterlejen, som medvirker til, at virksomheden ender med samlet at reducere sine lejeomkostninger med mere end 50 %.