Compliance

Compliance

Sadolin & Albæk er omfattet af hvidvaskloven og er forpligtet til at overholde sikkerhedskravene i EU's persondataforordning.

Hvidvaskloven

For ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder gælder hvidvaskloven for al virksomhed, der omfatter:

  • Erhvervsmæssig rådgivning, formidling af køb og salg af fast ejendom
  • Værdiansættelser
  • Formidling af lejemål. 

Vi er af hvidvaskloven pålagt en række pligter med det formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Disse pligter omfatter bl.a. indhentning af legitimation på ejerne af selskaber, der er part i formidling af fast ejendom, ved indledningen af et nyt kundeforhold.

Vi sørger for, at den legitimation, vores kunder giver os, opbevares, så kun et meget begrænset antal betroede medarbejdere har adgang til den. Vi er forpligtet til at opbevare legitimation på aktuelle kundeforhold og slette den fem år efter kundeforholdets afslutning.

Hvidvaskloven pålægger os endvidere en underretningspligt ved mistanke om hvidvask af penge eller mistanke om, at en transaktion har tilknytning til finansiering af terrorisme. Underretningen skal ske til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Du kan læse hele hvidvaskloven her

Persondataforordning

Sadolin & Albæk er som databehandler forpligtet til at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger i henhold til § 41, stk. 3-5, og § 42 i lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 samt efterfølgende ændringer). Sadolin & Albæk forpligter sig derudover til at overholde sikkerhedskravene i EU’s persondataforordning (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 af 27. april 2016) samt national lovgivning foranlediget af EU’s persondataforordning.

Du kan læse mere om betingelser, vilkår og forpligtelser vedrørende databehandling her.