Copenhagen property market report 2014

Copenhagen property market report 2014

Selv om 2013 ikke bød på den økonomiske vækst, der var forventet ved årets begyndelse, vurderes 2013 alligevel at markere et vendepunkt i forhold til de seneste års krisestemning.

Billede
Hent din kopi her
Download Sadolin & Albæks newsletter ved at klikke på knappen nedenfor.
Download

Sadolin & Albæks “Copenhagen property market report 2014” giver et overblik over de seneste generelle økonomiske udviklingstendenser og erhvervsejendomsmarkedet i det storkøbenhavnske område, herunder information om såvel bruger- og investeringsmarkedet som væsentlige transaktioner i diverse segmenter og delmarkeder. Rapporten er udarbejdet februar 2014.

Selv om 2013 ikke bød på den økonomiske vækst, der var forventet ved årets begyndelse, vurderes 2013 alligevel at markere et vendepunkt i forhold til de seneste års krisestemning. Samtlige makroøkonomiske indikatorer bød på en væsentlig bedring i 2013, både globalt og i Danmark, hvilket har reduceret investorernes risikoaversion. Med stigende priser på defensive lavrisikoejendomme samtidig med en reduceret risikoaversion generelt bød 2013 på en betydelig stigning i transaktionsvolumen, hvor selv de underdrejede value-added og opportunistiske segmenter observerede en række markante transaktioner.

Totalafkastet på ejendomme nåede i 2013 op på 11,4 % – det højeste niveau registreret siden 2006 – hvoraf værditilvækst stod for 5.8 %.

Med fortsat fokus på tidssvarende og arealeffektive domiciler med infrastrukturelle gode beliggenheder blev der igen i 2013 set investeringer i en række markante domicilbyggerier på trods af historisk høj tomgang. Dette understøtter en ’new normal’ strukturel tomgang i kontorbestanden.

En stærk befolkningstilvækst i Hovedstadsområdet kombineret med en bedring i makroøkonomien skaber særdeles gode vækstforudsætninger i 2014 med forventninger om faldende ledighed og stigende forbrug. 2014 forventes således yderligere at underbygge fundamentet for attraktive ejendomsinvesteringer på både kort og langt sigt.

 

Citat kun mod kildeangivelse.