Copenhagen property market report 2015

Copenhagen property market report 2015

I 2014 har efterspørgslen efter investeringsejendomme været stærkt stigende. I takt med, at priserne er steget kraftigt på aktier og obligationer, har investorerne rettet blikket mod alternative investeringsmuligheder med attraktive og mere sikre afkast.

Billede
Hent din kopi her
Download Sadolin & Albæks newsletter ved at klikke på knappen nedenfor.
Download

Sadolin & Albæks Copenhagen property market report 2015 giver et opdateret overblik over de vigtigste tendenser på erhvervsejendomsmarkedet i hovedstadsområdet.

I 2014 har efterspørgslen efter investeringsejendomme været stærkt stigende. I takt med, at priserne er steget kraftigt på aktier og obligationer, har investorerne rettet blikket mod alternative investeringsmuligheder med attraktive og mere sikre afkast. Trods faldende afkastkrav i 2014 giver ejendomme fortsat meget fornuftige løbende afkast sammenlignet med obligationer, og kombineret med en beskeden risiko gør det fast ejendom til en meget attraktiv aktivklasse for investorerne.

Udbuddet af især primære ejendomme har til gengæld langt fra kunnet følge med den høje efterspørgsel i 2014. Det lave udbud af især primære investeringsejendomme vil fortsat være en udfordring for køberne og kan resultere i en ganske hård kamp om aktiverne. Det kan betyde et fortsat nedadgående pres på afkastkravene og dermed stigende priser.

Vi forventer en fortsat stigende efterspørgsel efter specielt primære investeringsejendomme og samtidig en vis stigning i udbuddet samt en bedring i brugermarkedet i takt med en forsigtig bedring i økonomien.

Citat kun mod kildeangivelse.