Copenhagen property market report 2016

Copenhagen property market report 2016
Billede

Aktiviteten på markedet for investeringsejendomme i København er særdeles høj. I 2015 var det samlede transaktionsvolumen på ca. DKK 36 mia., samme niveau som det hidtidige rekordår i 2006.

Billede
Hent din kopi her
Download Sadolin & Albæks newsletter ved at klikke på knappen nedenfor.
Download

Sadolin & Albæks Copenhagen property market report 2016 giver et opdateret overblik over de vigtigste tendenser på erhvervsejendomsmarkedet i hovedstadsområdet.

Aktiviteten på markedet for investeringsejendomme i København er særdeles høj. I 2015 var det samlede transaktionsvolumen på ca. DKK 36 mia., samme niveau som det hidtidige rekordår i 2006.

Internationale investorer stod for omtrent halvdelen af opkøbene og var især dominerende inden for butiksejendomssegmentet. Men der ses en fortsat meget stor interesse fra udenlandske investorer for boligudlejningsejendomme, og på det seneste har vi også set stigende interesse for kontorejendomme – et segment, som ellers har været domineret af danske institutionelle investorer.

Det ser ud til, at det meget lave obligationsrenteniveau vil fortsætte i lang tid fremover. Og volatiliteten på aktiemarkederne vil utvivlsomt betyde, at både danske og internationale investorer fortsat vil allokere betydelig investeringskapacitet til såkaldt alternative investeringer, herunder fast ejendom.

Det er interessant at konstatere, at investorernes appetit på risiko er stigende, til trods for at brugermarkedet stadig kun viser anæmisk fremgang. Hvor der i årene umiddelbart efter finanskrisen specielt blev efterspurgt ejendomme inden for core-segmentet, er transaktionsaktiviteten nu særligt stigende inden for det såkaldte value-add segment, hvor cash flow er mere usikkert, og hvor afkastet især genereres ved aktiv forvaltning.

Citat kun mod kildeangivelse.