Copenhagen Property Market Report 2017

Copenhagen Property Market Report 2017
Billede

Ejendomsinvesteringsmarkedet i København er stærkere end nogensinde før. I 2016 var transaktionsvolumen næsten DKK 50 mia., mere end 25% højere end de hidtidige rekorder fra 2006 og 2015.

Billede
Hent din kopi her
Download Sadolin & Albæks newsletter ved at klikke på knappen nedenfor.
Download

Både danske og internationale investorer var således mere aktive end nogensinde før. Danske investorer – primært pensionskasser og store ejendomsselskaber – stod for godt halvdelen af transaktionsvolumen, mens velkapitaliserede ejendomsfonde og -selskaber samt institutionelle investorer dominerede blandt de internationale investorer.

Interessant er det i denne forbindelse, at danske pensionskasser i stigende grad registreres i value-add segmentet. Dette forhold indikerer, at stigningen i transaktionsvolumen er en strukturel og ikke konjunkturbestemt udvikling.

Også udlejningsmarkedet er i bedring, drevet af ganske god vækst i økonomi og beskæftigelse. Trods geopolitisk usikkerhed forventer vi, at både udlejnings- og investeringsmarkedet fortsat vil være præget af høj aktivitet i 2017 – om end markedsrisikoen er stigende.

Se kort opsummering af investeringsmarkedet her

Citat kun mod kildeangivelse.