Nyt domicil og væsentlig lejebesparelse

Nyt domicil og væsentlig lejebesparelse
Billede

Da Microsoft Danmark henvender sig til Sadolin & Albæk Corporate Solutions (SACS), er virksomhedens ca. 1.000 medarbejdere fordelt på to adresser i Storkøbenhavn. Microsoft Danmark ønsker nu at samle sine aktiviteter i ét domicil.

Vi hjælper virksomheden med at identificere ønsker og krav, hvorefter konkrete muligheder overvejes. Vi identificerer en mulighed i Lyngby-Taarbæk kommune – en parkeringsplads ved Lyngby Storcenter, som ikke bare har en ideel beliggenhed, men også indebærer mulighed for at opfylde Microsoft Danmarks øvrige ønsker og krav ved at bygge et nyt domicil fra grunden.

Men sagen er ikke helt ligetil. Parkeringspladsen ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, som ikke umiddelbart planlægger et større kontorbyggeri på området, ligesom det ikke harmonerer med den eksisterende lokalplan. Som Microsoft Danmarks rådgiver går vi i tætte forhandlinger med Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi opstiller mulige scenarier, og det lykkes at blive enige om en model, som både er fordelagtig for Microsoft Danmark og passer ind i Lyngby-Taarbæk Kommunes udviklingsplaner for byen. Der indledes en proces for at få udarbejdet rammebetingelser for området, og da de efter et stykke tid falder på plads, udbyder kommunen parkeringspladsen til salg med opførelse af kontor- og boligejendomme for øje.

Eftersom Microsoft Danmark ønsker at leje, frem for at eje, sit nye domicil, identificerer vi en investor til byggeprojektet. Det bliver Danica Pension, der køber grunden med i alt 40.000 m2 byggeret. Microsoft Danmark skal leje 20.000 m2, mens de resterende 20.000 m2 skal rumme boliger. Under hele forløbet koordinerer SACS, sammen med arkitekter og ingeniører, projektet, hvor de tre hovedaktørers interesser – Microsoft Danmarks, Lyngby-Taarbæk Kommunes og Danica Pensions – alle skal varetages for at sikre realiseringen af et vellykket projekt.

Byggeriet påbegyndes i 2013, grundstenen lægges i marts 2014, og Microsoft Danmark kan se frem til at flytte ind i deres nye domicil i anden halvdel af 2015.

Med Sadolin & Albæk som rådgiver og forhandler får Microsoft Danmark et nyt og samlet domicil, der lever op til virksomhedens ønsker og krav. Samtidig reducerer virksomheden sit arealforbrug med ca. 7.000 m2 og opnår en væsentlig lejebesparelse. Lyngby-Taarbæk Kommune opnår en udnyttelse af arealet, der harmonerer med kommunens udviklingsplaner, og Danica Pension får adgang til en fornuftig investeringsmulighed.