Byudvikling

Byudvikling

Byudviklingsprojekter er komplekse, og mange elementer har indflydelse på deres realiserbarhed. Sadolin & Albæk hjælper med at sikre, at alle faktorer afdækkes, så projekterne kan gennemføres på et solidt og velfunderet grundlag.

Byudvikling sker i et spændingsfelt imellem politiske visioner, arkitektur samt tekniske og planmæssige forhold - ofte med et stærkt fokus på det visuelle udtryk og områdets rummelighed. Det er dog vigtigt også at fokusere på de reelle udviklingsmuligheder for at sikre, at det endelige projekt er realiserbart i den ønskede skala.

Samtidig kan det have store økonomiske konsekvenser, hvis der foretages omfattende investeringer i infrastruktur og byggemodning, uden at projektet kan gennemføres i det planlagte omfang eller inden for den forventede tidshorisont. Projekterne skal således være økonomisk bæredygtige for at sikre en robust planlægning, der tager hensyn til de økonomiske rammebetingelser, som området er underlagt.

Sadolin & Albæk tilgår byudviklingsprojekter ud fra en analytisk og systematisk tankegang, og vi sørger for at afdække væsentlige faktorer som efterspørgsel på bolig- og erhvervsbyggeri, brugerkrav, fordeling af anvendelsestyper, forventet afsæt­ningshorisont, potentielle investorer, beregning af byggeretsværdier, optimering af byggefeltsstørrelser samt rækkefølge og etapeopdelinger m.v. Vores analyser anvendes både som direkte beslutningsgrundlag og til at understøtte økonomiske konsekvensberegninger, så planlægningen kan ske på et velfunderet og gennemarbejdet grundlag. Vores fokus er på de kommercielle realiseringsmuligheder, og vi skræddersyr altid den enkelte analyse efter kundens helt specifikke behov.

For at sikre så stærk en rådgivning som muligt arbejder vi ofte tæt sammen med arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og jurister. Derved sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt om projektets potentialer og problemstillinger.