Nyt kontor? Pas på med ensidigt prisfokus

Nyt kontor? Pas på med ensidigt prisfokus
Billede

Det er ikke kun prisen på huslejen, der spiller ind når virksomheder skal lykkes med at flytte ind nye lokaler. Det kan have enorme konsekvenser for produktivitet og rekruttering hvis man vælger det forkerte sted til den - på papiret - rigtige pris.

I vores erfaring kan det både på den korte og den lange bane betale sig at se på samtlige ejendoms- og beliggenhedsmæssige faktorer frem for ensidigt at fokusere på direkte ejendomsomkostninger så som leje og drift. Gør man ikke det, kan det have enorme konsekvenser for produktiviteten og indebære øgede omkostninger til bl.a. rekruttering.

En traditionel indkøbspolitik har især stor fokus på leje og drift, hvorved virksomheden risikerer at lægge for stor vægt på direkte omkostningerne alene.

Træffer man en beslutning om en virksomhedsplacering alene baseret på gængse nøgletal som f.eks. omkostning pr. m² eller pr. arbejdsplads kan man således potentielt risikere, at man ikke tager højde for betydelige afledte omkostninger.

For at afdække disse er det vigtigt at iværksætte flere tiltag i forbindelse med et flytteprojekt: 

  1. En organisationsanalyse, som belyser såvel udnyttelse af lokalerne som arbejds- og samarbejdsmønstre på afdelingsniveau. Analysen giver et billede af kravene til bygningens udformning, selve kontoret samt services i og omkring bygningen. Disse faktorer har stor betydning for medarbejdernes produktivitet og dermed selve omkostningsniveauet. 
  2. Yderligere kan beliggenheden have stor indvirkning på virksomhedens evne til at fastholde nuværende medarbejdere og rekruttere nye. En behovsafklaring i forbindelse med søgningen efter nye lokaler skal inkludere geografiske analyser af medarbejdernes bopælsmønstre samt en undersøgelse af fremtidige rekrutteringsområder.
  3. Image og kvalitet kan være væsentlige parametre for virksomhedens evne til at fastholde og tiltrække medarbejdere. Såvel indretning som arkitektur skal være i overensstemmelse med virksomhedens værdier og kultur.

Professionel lejerrådgivning omfatter derfor ikke blot en grundig markedssøgning efter egnede lokaler, men bygger på en 360 graders analyse af samtlige faktorer, som påvirkes af valget af det endelige lejemål. Rådgivningen afdækker derved centrale risici, motivation og konsekvenser af de trufne valg. 

Vores samarbejdspartner, JLL, har skrevet en interessant rapport om emnet.

Læs mere om Sadolin & Albæks Corporate Solutions services, hvor vi hjælper virksomheder med at finde nye eller optimere lejevilkårene for deres nuværende domiciler.