NewsLetter 2. kvartal 2016

NewsLetter 2. kvartal 2016
Billede

Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme 2. kvartal 2016

Billede
Hent din kopi her
Download Sadolin & Albæks newsletter ved at klikke på knappen nedenfor.

Markedsupdate 2. kvartal 2016
I 2015 var investeringsaktiviteten på ejendomsmarkedet i københavnsområdet på et niveau, som kun er konstateret én gang tidligere, nemlig i 2006 i det boomende marked før finanskrisen. I den forløbne del af 2016 har aktiviteten fortsat holdt sig på dette imponerende niveau, og det er Sadolin & Albæks forventning, at den høje investeringsaktivitet vil fortsætte i resten af 2016 og ind i 2017. Læs mere her.

København og Aarhus i front på transaktionsvolumenvækst i Europa
Væksten i både den københavnske og den aarhusianske transaktionsvolumen har været markant gennem de seneste år, og intet tyder på, at investorerne vil mindske deres interesse for København og Aarhus i den nærmeste fremtid. Læs mere her.

Hvad betyder et Brexit for ejendomsmarkedet?
Den 23. juni går briterne til stemmeurnerne for at afgøre, hvorvidt Storbritannien fortsat skal være medlem af EU. Afstemningen er den første af sin art foretaget af en suveræn medlemsstat og en konsekvens af en øget skepsis mod unionen. Et britisk EU-exit kan få vidtrækkende konsekvenser for de finansielle markeder, den økonomiske vækst og ejendomsmarkederne i både Storbritannien og resten af EU. Læs mere her.

Hotelmarkedet i København i fortsat vækst
Det københavnske hotelmarked har fortsat den gunstige udvikling i 2015 og første kvartal 2016. Antallet af overnatninger er steget betragteligt, og vi forventer, at stigningen vil fortsætte året igennem. Læs mere her.

Skjult efterspørgsel på det københavnske kontorudlejningsmarked
Stigende beskæftigelse bør uvægerligt betyde faldende kontortomgang. Og vi ser da også en bedring af kontorledigheden – specielt i Københavns by. Men beskæftigelsen i København er steget med ca. 5 % siden 2010, og set i dette lys er tomgangen kun faldet marginalt. Dette kan efter Sadolin & Albæks vurdering skyldes, at der eksisterer et stort udbud af arealer, der ikke passer til lejernes krav og ønsker til kvalitet, beliggenhed og pris. Læs mere her.

Forbedrede afsætningsmuligheder i provinsen
Den store efterspørgsel på investeringsejendomme og udviklingsprojekter har resulteret i kraftige prisstigninger på ikke mindst boligudlejningsejendomme og centralt beliggende strøgejendomme. Udviklingen har især været centreret omkring hovedstadsområdet og Aarhus, men de kraftige prisstigninger ser nu ud til også at medføre en øget interesse for investeringer i de større danske provinsbyer. Læs mere her.

Markedsbarometer
Markedsbarometer for København, Aarhus og Trekantområdet (Kolding, Vejle, Fredericia).