Newsletter 1. kvartal 2017

Newsletter 1. kvartal 2017
Billede

Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme 1. kvartal 2017

Billede
Hent din kopi her
Download Sadolin & Albæks newsletter ved at klikke på knappen nedenfor.

Markedsupdate fra Sadolin & Albæk
Det samlede transaktionsvolumen på det danske marked for investeringsejendomme var i 2016 ca. kr. 64 mia., kun lidt under den hidtidige rekord i 2006 – det travleste år før finanskrisen. Det er Sadolin & Albæks vurdering, at vi i 2017 vil registrere et volumen på mindst samme niveau.

Prisdannelse for investeringsejendomme
Historisk set er der en entydig sammenhæng mellem kapitaltilvæksten på ejendomsinvesteringer og de økonomiske konjunkturer. Vi har analyseret hvad der driver priserne på investeringsejendomme.

Leje vs. operationel leasing
Kapitalstrukturen i en virksomhed er i den henseende ikke uvæsentlig og ejendomme kan for mange virksomheder udgøre en mærkbar andel af balancesummen. Vi kommer med et bud på, hvad der giver bedst mening at vælge.

Styrket kontorudlejningsmarked
Stigende beskæftigelse har i løbet af de seneste kvartaler styrket det københavnske kontorudlejningsmarked ganske markant med et betydeligt fald i tomgangen til følge. Vi har set bag om tallene for kontorudlejningsmarkedet.

Ejendomsudvikling i Aarhus
En stor befolkningstilvækst, et bredt udvalg af videregående uddannelser samt et sundt og varieret erhvervsliv. Vi har set på, hvordan disse demografiske faktorer påvirker ejendomsudviklingen i Danmarks næststørste by.

Midlertidig frikøbsordning i København
Op gennem 1900-tallet solgte Københavns Kommune ejendomme med en klausul om, at kommunen kunne købe ejendommen tilbage på et senere tidspunkt. Nu er der lavet en revideret ordning - og hvad betyder det?

Markedsbarometer
Priser på kontor-, detail- og lager-/produktionsejendomme.