Risiko for overkapacitet i dagligvaresektoren?

Risiko for overkapacitet i dagligvaresektoren?
Billede

Det danske dagligvaremarked har inden for de seneste 10 år gennemgået en markant udvikling. Dette har stor betydning for markedet for ejendomme, som anvendes til dagligvarebutik.

Billede
Newsletter 2. kvartal 2017
Hent rapporten her

Det danske discountmarked for dagligvarer har oplevet signifikant vækst i de sidste 10 år. En ændring i forbrugeradfærd har medført et præferenceskift til fordel for discountmarkedet, hvilket har skærpet konkurrencen i dette segment. Discountandelen af den samlede dagligvareomsætning er således steget fra 29% i 2008 til 42% i 2016. 

Billede

Indtil Kiwi-kædens exit fra det danske discountmarked, har der været seks store aktører, nemlig Netto, Fakta, Rema 1000, Lidl, Aldi og Kiwi.


Der er over 1500 discountsupermarkeder i Danmark

Antal butikker 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Netto 390 400 410 431 444 452 461 462 456
Fakta 354 361 370 382 404 432 448 433 409
Rema 1000 175 181 200 214 233 249 259 270 284
Aldi 239 240 239 237 237 232 225 222 222
Lidl 55 62 77 84 88 92 94 98 105
Kiwi 51 53 69 75 85 101 106 103 102
I alt  1.264   1.297   1.365   1.423   1.491   1.558   1.593   1.588   1.578 

Kilde: Retail Institute Scandinavia 


Antallet af discountbutikker er i perioden 2008-2016 steget med ca. 25%. De største relative stigninger ses hos de to nyeste aktører på det danske discountmarked, Lidl og Kiwi. 

Samlet salgsareal fordoblet
Discountbutikkernes salgsareal er i samme periode steget med 53%, hvilket bekræfter tendensen til stadigt større discountbutikker.

Selv om salgsarealet i den øvrige del af dagligvaresektoren er reduceret, er det samlede salgsareal i den danske dagligvarehandel ikke desto mindre steget med knap 9%.

Billede

Turbulent 2017 med røde tal
Den hårde konkurrence og de massive investeringer for at kapre markedsandele har haft strategiske konsekvenser for flere af de discountkæder, som alle har kæmpet med røde tal på bundlinjen i de senere år.

Kiwi meddelte i april måned, at de lukker alle deres butikker i Danmark. Koncernen er kommet til den erkendelse, at de ikke kan gøre kæden profitabel.

Aldi lukker 32 butikker, efter endnu et år med betydeligt underskud. De 32 butikker omfatter hovedsageligt mindre butikker på sekundære beliggenheder.

Coop, der bl.a. ejer Fakta, har i løbet af 2017 været nødsaget til at lukke 27 butikker, fordi de ikke har været profitable. Derudover har Coop investeret i opgraderinger af omkring 100 andre butikker.

De markedsaktører, som havde håbet på, at Kiwis lukning ville reducere konkurrencen og muliggøre en højere omsætning pr. m2 og en bedre profitabilitet, bliver imidlertid skuffede. De største og bedste Kiwi butikker overtages af konkurrenterne, som således ekspanderer deres butiksnet yderligere.

Overkapacitet i dagligvaresektoren?
Omsætningen pr. m2 i danske dagligvarebutikker har været relativt stabil med en svagt stigende tendens set over en 10-årig periode.

Selv om dagligvarehandelsarealet pr. indbygger i Danmark er meget højt i forhold til andre vesteuropæiske lande, er der således ikke noget, som indikerer, at overkapaciteten er øget de seneste 10 år. Men en fortsat intensiv konkurrence om markedsandele kombineret med en stigende nethandel øger risikoen for, at overkapaciteten vil stige.

Ejendomsinvestorer i dette marked bør imidlertid være opmærksom på de meget store strukturelle ændringer i dansk dagligvarehandel, som har påvirket og fortsat vil påvirke både tomgang og lejepriser i de kommende år:

  • I de seneste knap 10 år er butiksarealet i discountsektoren øget med ca. 350.000 m2, samtidig med at øvrige dagligvarebutikkers samlede salgsareal er reduceret med godt 150.000 m2.
  • Den gennemsnitlige discountbutiks areal er i samme periode steget med mere end 20%. Strukturelt fører dette til højere tomgang og lavere lejepriser i de mindre butikker.
  • Urbaniseringen medfører betydelige risici for strukturel tomgang på butiksmarkedet i dele af Danmark.
  • Endelig påvirkes markedet også i høj grad af politiske initiativer, senest ændringen af Planloven, hvorefter det maksimale areal for dagligvarebutikker fremover er 5.000 m2 i bymidten og bydelscentre (mod 3.500 m2 i dag).