Scanport – udvikling af nyt erhvervsområde

Scanport – udvikling af nyt erhvervsområde
Billede

Med Sadolin & Albæk som rådgiver får Skanska en velunderbygget forståelse for Scanports reelle udviklingsmuligheder og primære kundegrupper, så virksomheden kan justere sine udviklingsplaner og optimere markedsføringen.

Tæt på Københavns Lufthavn og med udsigt over Øresund og til Sverige er det nye erhvervsområde Scanport ved at tage form. Flere virksomheder har allerede valgt at etablere sig i området, og en af Scanports nærmeste naboer er Nordeuropas største akvarium, Den Blå Planet.

Området Scanport rummer 92.000 m2 byggeret og er ejet af Skanska, som henvender sig til Sadolin & Albæk med et behov for at opnå en større forståelse af de muligheder, området repræsenterer. Ifølge lokalplanen kan der etableres kontorer, hotel- og konferencefaciliteter og andre aktiviteter, der kan knyttes til områdets anvendelse. Men Skanska har brug for rådgivning i forhold til, hvordan området mere konkret kan anvendes, hvordan det kan knyttes sammen, og ikke mindst hvilken type virksomheder Scanport kan være interessant for.

Vi udarbejder et feasibility-studie med anvendelse af bl.a. et scorecard for området set i relation til forskellige virksomhedstyper. Vi finder frem til, at Scanport rummer en række muligheder for at skabe et nyt og markant erhvervsområde med en unik og international beliggenhed, og at området særligt er attraktivt for virksomheder med en international profil. Vi udarbejder velargumenterede forslag til områdets anvendelse, og vi viser, hvordan området kan differentiere sig fra andre erhvervsområder omkring København ved bl.a. etablering af et attraktivt nærmiljø med en tættere bystruktur.

Resultatet af vores rådgivning bliver, at Skanska får en velunderbygget forståelse for Scanports reelle udviklingsmuligheder og primære kundegrupper. Med afsæt i dette kan Skanska justere udviklingsplanerne og optimere markedsføringen og dermed mulighederne for udlejning og salg af ejendomme og arealer i området.